Privacy Policy

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate
Site-ul web Flashscore.ro și aplicațiile sale mobile (denumite în continuare "App") respectă confidențialitatea tuturor părților care vizualizează și utilizează în alt mod App (denumite în continuare "Vizitatori") și se angajează să le protejeze confidențialitatea. App poate să colecteze și să utilizeze "Date Personale" (definite în continuare) referitoare la Vizitatorii săi, pentru a le furniza serviciile furnizate de App și numai pentru scopuri care sunt explicit menționate în continuare.
Această politică de confidențialitate respectă convențiile internaționale și legislația UE, inclusiv Regulamentul General Pentru Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), transpus în legislația malteză în Legea privind protecția datelor (Capitolul 440 din legile Maltei) (Adoptată la 17 mai 2001) privind adoptarea Recomandării nr. 2/2001 a Grupului de lucru pentru protecția datelor în temeiul articolului 29, adoptat la 17 mai 2001, privind anumite cerințe minime privind colectarea datelor cu caracter personal privind să implementeze și să implementeze orice alte reguli și practici aplicabile.
Controlorul datelor colectate și utilizate de Vizitatorii App este Livesport s.r.o., Bucharova 2928 / 14a, 158 00 Praga, Republica Cehă și este responsabil pentru această App. Controlorul de date poate fi contactat pe gdpr@livesport.eu. Furnizorul poate fi contactat la gdpr@livesportmedia.eu.
Scopul acestei declarații
Scopul acestei declarații este de a:
stabili tipul de date personale pe care Controlorul le va colecta și modul în care vom folosi informațiile dvs. personale;
baza pe care datele personale sunt prelucrate de controlor;
să vă informați despre modul în care controlerul va gestiona datele dvs. personale;
clarificați obligațiile Controlorului conform reglementărilor privind protecția datelor cu privire la prelucrarea legală și responsabilă a datelor dvs. personale; și
vă informa despre drepturile dvs. de protecție a datelor.
Noi prelucrăm datele dvs. personale într-o manieră adecvată și legală, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor și cu Regulamentul general de protecție a datelor UE 2016/679 ("GDPR"), care este în vigoare de la 25 mai 2018.
Colectarea datelor cu caracter personal
În afară de cazul/cazurile în care acest lucru nu este indicat în mod expres în această Politică de Confidențialitate, App nu colectează date personale când Vizitatorii navighează pur și simplu în App. Cu toate acestea, App solicită ca Vizitatorii să furnizeze date personale atunci când utilizează servicii suplimentare sau avansate furnizate în App după înregistrare. În aceste situații, App va cere Vizitatorilor consimțământul înainte de colectarea și utilizarea datelor personale ale Vizitatorilor. La înregistrare sau cu alte ocazii, App poate solicita Vizitatorilor să-și prezinte numele de conectare / login (de obicei o adresă de e-mail) și parola.
Vizitatorii nu sunt obligați să furnizeze datele lor personale sau să permită colectarea datelor lor personale de către App. Este posibil ca App să nu poată poată oferi Vizitatorilor care nu acceptă colectarea datelor personale toate serviciile oferite de App.
Cu toate că Vizitatorii s-ar fi putut conforma App utilizând datele personale respective, ei au dreptul să-și retragă ulterior consimțământul, indiferent de motiv, contactând gdpr@livesport.eu. În cazul revocării acordului, serviciile suplimentare sau avansate furnizate în App după înregistrare nu vor mai fi disponibile.
Drepturile dvs. ca subiect de date
Dreptul de acces
Vizitatorii au dreptul să ceară ca Controlorul (definit în continuare) să îi furnizeze informații scrise cu privire la care dintre datele personale pe care le-a colectat și / sau le-a utilizat. O cerere poate fi făcută prin trimiterea unei cereri în scris către Controlor (definită mai jos). App se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal colectate actualizate. Cu toate acestea, Vizitatorii sunt invitați să informeze App cu privire la orice modificare a datelor lor personale, care este deținută de App.
Blocarea corectării sau ștergerea datelor
Vizitatorii care consideră că oricare dintre datele lor personale respective este inexactă pot solicita în scris controlorului să corecteze datele. Vizitatorii au, de asemenea, dreptul de a solicita controlorului să blocheze sau să șteargă datele personale respective dacă au fost procesate ilegal.
Dreptul la obiecții
Ne puteți contacta în orice moment la adresa gdpr@livesport.eu pentru a ne cere să nu procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing, de ex. primind informații de la noi despre evenimente viitoare, buletine de știri și publicații, iar datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.
Dreptul de a retrage consimțământul
Aveți dreptul să retrageți în orice moment consimțământul dvs. pentru această declarație și practicile de procesare descrise în acest document prin trimiterea unui e-mail la gdpr@livesport.eu. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o în baza unui astfel de consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului va duce la încheierea furnizării serviciilor noastre imediat.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să obțineți rectificarea oricăror Date Personale inexacte despre dvs. pe care le-am procesat, să actualizați orice date neactualizate și dreptul de a completa date personale incomplete, inclusiv printr-o declarație suplimentară.
Dreptul de ștergere
Aveți dreptul să obțineți ștergerea Datelor Personale pe care le avem în legătură cu dvs. când datele dvs. personale nu mai sunt necesare în cazul în care:
vă retrageți consimțământul pentru a ne prelucra Datele Personale;
Datele dvs. Personale nu mai trebuie procesate; sau
Datele dvs. Personale au fost procesate ilegal.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să restrângeți activitățile noastre de procesare atunci când:
contestați acuratețea acestor Date Personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea acelorași Date Personale;
prelucrarea noastră este considerată ilegală și vă opuneți ștergerii Datelor dvs. Personale și solicitați în schimb restricții privind utilizarea acesteia;
nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopurile enunțate în acest document, dar vă solicităm pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; sau
v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale activităților noastre de prelucrare depășesc cele care vă aparțin.
Dreptul la portabilitatea datelor
Începând cu data de 25 mai 2018, veți avea dreptul să primiți datele dvs. personale într-un format structurat și ușor de citit și să transmiteți aceste date unui alt Controlor (așa cum este definit în GDPR).
Scopuri pentru colectarea și utilizarea Datelor cu caracter Personal
Datele Personale colectate de App vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor (Capitolul 440 din Legea Maltei) și a legislației subsidiare adoptate în temeiul acesteia și prelucrate exclusiv în scopul:
Comunicarea cu Vizitatorii;
Trimiterii Vizitatorilor parola nouă a contului lor personal;
Furnizarea oricăror servicii avansate care pot fi configurate într-o oarecare măsură în App;
Îmbunătățirea conținutului oferit de App;
Oferind Vizitatorilor un conținut și / sau un aspect personalizat a App.
Temeiul juridic pentru prelucrare
Vom procesa Datele dvs. Personale numai în cazul în care ați furnizat consimțământul dvs. sau în măsura în care acest lucru este necesar pentru a putea furniza serviciile pe care le oferim și / sau în scopurile indicate în această declarație.
De asemenea, putem prelucra Datele dvs. Personale pe baza oricărui interes legitim sau pentru a ne conforma obligațiilor legale. Aceasta poate include exercitarea de apărare a revendicărilor legale sau pentru a se conforma unui ordin al oricărei instanțe, tribunale sau autorități.
Marketing
Veți primi comunicări tip marketing de la noi dacă ați solicitat astfel de informații de marketing de la noi, furnizând-ne detaliile dvs. prin intermediul acestei App și ați optat pentru primirea acestor informații. Nu vom împărtăși datele dvs. personale cu nicio terță parte în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră clar.
Divulgarea datelor cu caracter personal către terțe părți
Furnizorul nu vinde, comercializează, închiriază sau dezvăluie în alt fel Date Personale care aparțin Vizitatorilor unei terțe părți fără consimțământul prealabil al acestora. Cu toate acestea, datele personale vor fi divulgate terților în eventualitatea unei vânzări a App.
Cele de mai sus nu aduc atingere vreunei obligații legale care revin App de a divulga Datele Personale ale Vizitatorilor către terți.
De asemenea, nu se aduce atingere informațiilor care sunt absolut necesare ca parte a unuia sau mai multor Scopuri de colectare și utilizare a Datelor cu caracter Personal. În acest caz, App va căuta consimțământul expres prealabil al Vizitatorilor vizați.
Furnizorul își rezervă dreptul de a furniza terților statistici despre Vizitatori, vânzări, trafic și alte informații statistice referitoare la App, însă fără a identifica vreun Vizitator anume.
Fișiere log
Pentru a gestiona mai bine App și pentru a colecta informații demografice largi ale Vizitatorilor pentru utilizarea agregată, App înregistrează automat adresa IP a tuturor Vizitatorilor și a paginilor vizualizate de fiecare Vizitator în parte.
Declinarea responsabilității cookie-urilor
Un "cookie" este o informație stocată pe computerul unui Vizitator de către un server web și folosită pentru personalizarea serviciului lor web. App utilizează cookie-uri pentru a stoca informații despre interacțiunile Vizitatorilor care ar putea fi necesare ulterior pentru a efectua o funcție. Vizitatorii pot alege să dezactiveze modulele cookie din setările browserului. Utilizăm modulele cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. Împărtășim, de asemenea, informații despre utilizarea site-ului dvs. de către partenerii noștri de analiză a App, câțiva parteneri de publicitate (programatică) și social media (numai când vă conectați prin intermediul contului dvs. social). Vedeți detalii aici.
Această declarație trebuie citită în legătură cu Politica noastră privind Cookie-urile și orice altă Notificare privind Confidențialitatea pe care o putem furniza în anumite ocazii atunci când colectăm sau procesăm Date Personale despre dvs., astfel încât să fiți pe deplin conștienți de modul și de motivul utilizării Datelor dvs. Personale. Setează confidențialitate
Transferuri de date cu caracter personal către țări terțe
Controlorul nu transferă date personale în afara Spațiului Economic European și, dacă este necesar, va asigura în primul rând că există garanții adecvate pentru a vă asigura că Datele dvs. Personale sunt protejate în mod adecvat.
Securitate
App și Controlorul au adoptat diverse măsuri, atât tehnice, cât și organizaționale, pentru a proteja comunicarea împotriva distrugerii, pierderii, utilizării incorecte și modificării datelor cu caracter personal care au fost colectate și utilizate (inclusiv asigurarea că toate transferurile de date sunt securizate) comunicarea dintre dispozitivul Vizitatorului și serverele Furnizorului "HTTPS". În plus, toate parolele pe care le-ați configurat sunt stocate utilizând standardul BCrypt. În ciuda acestor eforturi, Furnizorul nu poate garanta că un asemenea eveniment nu va avea loc.
Perioada pentru care se păstrează Datele cu caracter Personal
Datele cu caracter Personal sunt păstrate numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. În cazul inactivității contului de utilizator pentru un (1) an, toate Datele Personale colectate ale utilizatorului vor fi șterse.
Site-uri / aplicații terțe părți
Site-urile / aplicațiile terță parte nu sunt acoperite de această Politică de Confidențialitate. App oferă link-uri către alte site-uri pentru confortul Vizitatorilor. App nu este responsabilă pentru conținutul afișat pe site-urile / aplicațiile terță parte și măsurile pe care le adoptă pentru a vă proteja confidențialitatea. Orice alte site-uri / aplicații pe care Vizitatorii le accesează din App ar putea să nu aibă o Politică de Confidențialitate adecvată.
Acceptarea politicii de confidențialitate
Consimțământul Vizitatorilor cu privire la colectarea și utilizarea Datelor Personale respective de către App și Controlor este supus Politicii de Confidențialitate stabilită mai sus. Vizitatorii sunt sfătuiți să vizualizeze Politica de Confidențialitate în mod regulat pentru a se familiariza cu termenii și clauzele din acestea și cu orice modificări care, din când în când, pot fi implementate de App.
Furnizor
Furnizorul este Livesport Media Ltd, o companie înregistrată în mod legal în conformitate cu legile din Malta la 22 noiembrie 2011 cu numărul de înregistrare C 54555 și având adresa de înregistrare la CMS House, First Floor, St Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta . Pentru a ne contacta, trimiteți-ne un e-mail la info@livesportmedia.eu.
Versiunea și data TdU
Această declarație în versiunea 2 a fost actualizată ultima dată la 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)
Publicitate
Publicitate
Publicitate